Program/Regulament

Regulament de Organizare si Functionare 2023 – 2024

Regulament Intern 2023-2024

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament contine norme si dispozitii prin care este reglementata activitatea in scoala, aplicandu-se salariatilor , elevilor si parintilor elevilor scolii.

Art.2  Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu:

 • Legea 1/2011, Legea Educatiei Nationale.
 • Legea nr.53/2003 actualizata 2016 cf Legii 176/2016 si Legii 220/2016(Codul Muncii)
 • Ordinul 5079/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016 (ROFUIP)
 • HG 44/2016 si Statutul elevului aprobat prin OM nr 4742/10.08.2016

Art.3 Nivelurile de invatamant existente in scoala sunt:

 • primar : clasele pregatitoare-IV
 • gimnazial : clasele V-VIII.

Art.4 Forma de invatamant organizata in scoala : invatamant de zi.

Art.5 Programul scolii este urmatorul:

 • Activitatea didactica se desfasoara in două schimburi: 8.00-12.00/13.00 (primar +clasele a VIII-a) şi 12.00/13.00-18.00 (gimnaziu, clasele: a V-a ; a VI-a si a VII-a)
 • Biblioteca, compartimentul de secretariat si serviciul de administratie functioneaza dupa un program aprobat de directorul unitatii

Art.6 Relatiile ierarhice si de colaborare se realizeaza conform organigramei scolii

(Anexa 1).

Art.7. Conducerea scolii este realizata de catre director, ajutat de catre  3 directori adjuncti , care se bazeaza pe Consiliul profesoral si pe Consiliul de Aministratie.

Art.8 Componenta si competentele Consiliului profesoral sunt prevazute de Legea 1/2011 si in Ordinul 5079/2016, publicat în Monitorul  Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016 se constituie la inceputul fiecarui an scolar , conform fisei de incadrare a unitatii.

Art.9 Componenta si competentele Consiliului de Administratie sunt prevazute in Legea nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale si  in Ordinul nr.4619/2014 , se constituie la inceputul fiecarui an scolar , conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.

Art.10 In scoala functioneaza catedre/comisii metodice si comisii de lucru.

Art.11 Componenta si competentele catedrelor /comisiilor metodice sunt prevazute de Ordinul 5079/2016, publicat în Monitorul  Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016  si se constituie la inceputul fiecarui an scolar , conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.

Art.12 Componenta si competentele comisiilor de lucru sunt prevazute de Ordinul 5079/2016, publicat în Monitorul  Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016  si se constituie la inceputul fiecarui an scolar , conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului de administratie.

Art.13 Fiecare membru ales al Consiliului de administratie va coordona activitatea a cel putin unei comisii / catedre metodice si a unei comisii de lucru. Directorul va coordona activitatea secretariatului si a serviciului de administratie, iar unul dintre directorii adjuncti va coordona activitatea bibliotecii. Activitatea comisiilor /catedrelor metodice si a comisiilor de lucru va fi urmarita de directiunea scolii , dupa o repartizare facuta de directorul scolii sa va adusa la cunoastinta salariatilor prin programul managerial.

Art.14 In scoala isi desfasoara activitatea comitetele de parinti ale claselor si Asociatia  parintilor, in conformitate cu propriul statut.

Art.15 Componenta si atributiile comitetelor de parinti si Asociatiei parintilor sunt prevazute de Ordinul 5079/2016, publicat în Monitorul  Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016

respectiv propriul statut si se constituie sau se completeaza la inceputul fiecarui an scolar , conform proceselor-verbale incheiate in adunarile generale.

II DISPOZITII PENTRU SALARIATI

Art.16 Salariatii scolii au obligatia sa respecte prevederile contractului individual de munca si sa indeplineasca in cele mai bune conditii sarcinile prevazute in fisa individuala a postului,stabilite de responsabilul comisiei/catedrei metodice sau seful de compartiment si de responsabilul comisiei de lucru impreuna cu directorul scolii.

Art.17 Salariatii scolii care solicita in scris acordarea salariului de merit vor intocmi un raport de autoevaluare, iar Consiliul de administratie va analiza activitatea desfasurata punctand realizarea indicatorilor de performanta din fisa de evaluare a personalului scolii.In caz de balotaj , vor avea prioritate salariatii scolii care au absentat de mai putine ori de la sedintele Consiliului profesoral sau cei care au intarziat la program de mai putine ori  in perioada pentru care solicita acordarea salariatului de merit.

Art.18 Personalul scolii care realizeaza activitati suplimentare deosebite si care se regasesc la Capitolul III sau la Capitolul IV din fisa individuala a postului , anexa la contractul individual de munca , beneficiaza de o premiere lunara , in conformitate cu legislatia in vigoare , pe baza criteriilor stabilite anual de Consiliul de administratie.

Art.19 Personalul scolii raspunde disciplinar , conform prevederilor Legii nr 1/2011 Legea nr.53/2003 actualizata 2016(Codul Muncii) , modificate si completate , pentru nerealizarea sarcinilor ce-i revin potrivit contractului individual de munca si incalcarea normelor  de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiului scolii.

Art.20  Personalul scolii are obligatia sa respecte programul zilnic de activitate si sa anunte unitatea de invatamant prin orice mijloace si in cel mai scurt timp , atunci cand nu se poate prezenta la program. In termen de trei zile de la revenirea in unitate va inainta directiunii o cerere care va fi discutata , aprobata sau respinsa , de Consiliul de administratie al scolii.

Art.21  Absentele nejustificative si intarzierele repetate de la program se sanctioneaza cu diminuarea corespunzatoare a drepturilor salariale , mergandu-se pana la desfacerea contractului de munca.

Art 22. Comisia de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar intocmeste planul de masuri privind respectarea ordinii si disciplinei de catre elevi si stabileste atributiile profesorului de serviciu pe scoala (Anexa 2)

Art.23  Salariatilor scolii li se acorda anual un calificativ pentru activitatea desfasurata, conform prevederilor legale , pe baza propunerilor responsabililor comisiilor/catedrelor metodice sau sefilor de compartiment si membrilor Consiliului de administratie care coordoneaza comisiile de lucru , Raportul de autoevaluare intocmit de salariat va fi analizat de Consiliul de administratie, iar activitatea desfasurata va fi punctata , urmarindu-se realizarea indicatorilor de performanta din fisa de evaluare a postului si defalcarea punctajului stabilit in fiecare an scolar de Consiliul de administratie.

Art.24  La acordarea calificativelor anuale , Consiliul de Administratie va acorda o atentie deosebita indeplinirii  de catre salariatii unitatii a urmatoarelor obligatii de serviciu:respectarea programului de munca , semnarea zilnica a condicii de prezenta , efectuarea serviciului pe scoala si prezenta la sedintele Consiliului profesoral si ale Consiliului de administratie sau la sedintele personalului didactic auxiliar si nedidactic.

III. DISPOZITII PENTRU ELEVI

 

Art.25 Elevii sunt obligati sa cunoasca si  sa respecte prevederile  Ordinului 5079/2016, publicat în Monitorul  Oficial al României, Nr.720 /19.09.2016 cu privire la elevi.

Art.26 Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa  respecte prezentul Regulament intern cu privire la comportamentul elevilor in scoala si in afara scolii.

Art.27 In conformitate cu prevederile Legii nr. 398/2002, apelarea nejustificata a numarului de telefon 112, ca numar unic pentru apelul de urgenta, accesibil in toate retelele de telefonie, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, iar daca fapta a avut urmarile prevazute de Codul Penal se considera infractiune si se pedepseste conform OUG nr. 141/2001.

Art.28. Obligatiile elevilor :

 1. Prezenta elevilor in curtea scolii este obligatorie cu 10 minute inaintea inceperii orelor de curs.
 2. Circulatia elevilor in scoala se va face numai pe scara elevilor, cu exceptia elevilor care trebuie sa evacueze cladirea (caz de calamitate: cutremur, incendiu etc.) a elevilor cu dificultati fizice si a elevilor de serviciu  pe scoala, care vor putea circula si pe scara cadrelor didactice.
 3. Se interzice  elevilor parasirea curtii in timpul programului scolar daca nu sunt insotiti de parinti sau cadre didactice.
 4. Dupa intrarea in interiorul scolii elevii sunt obligati sa respecte orarul si disciplina in timpul orelor si al pauzelor.
 5. In cazul in care elevii  distrug /deterioreaza bunurile din patrimoniul  unitatii de invatamant, vor plati bunul distrus sau il vor repara , sumele necesare fiind stabilite de administratia scolii. In acest sens,administratia va instiinta prin adresa scrisa  dirigintele, iar acesta va instiinta parintele, care in termen de 5 zile va remedia prejudiciul adus scolii.(art 28 din Statutul elevului)
 6.  Se interzice introducerea in scoala a aparatelor de radio, casetoafoanelor, magnetofoanelor, casetelor audio-video si a unor materiale grafice si vizuale cu un continut obscen, precum si a bauturilor alcoolice , a tigarilor, drogurilor, petardelor, spray-urilor paralizante ,pocnitorilor, obiectelor contondente si ascutite(inclusiv cuttere), cartilor de joc si a altor materiale pentru practicarea jocurilor de noroc.(art 15 din Statutul elevului)
 7. Elevii au obligatia de a folosi in toate imprejurarile limba literara.(
 8. Este interzis alergarea pe coridoare , chiuitul  sau fluieratul , cataratul pe mobilier sau pe ferestre.
 9. La ora de educatie fizica elevii vor iesi din sala de clasa in curtea scolii si apoi vor intra in scoala si in sala de clasa numai in prezenta profesorului de educatie fizica.
 10. Elevii de serviciu pe clasa se preocupa de ordinea si disciplina in sala de clasa si de aerisirea acesteia in fiecare pauza.
 11. Fiecare elev are obligatia de a mentine permanent curatenia la locul de munca.
 12. Echipa de serviciu pe scoala formata din 2 elevi efectueaza serviciul doar in timpul pauzelor ; ei nu au voie sa paraseasca postul decat cu invoirea cadrului didactic de serviciu  pe scoala sau a conducerii scolii.
 13. In familie, in scoala si in societate elevii trebuie sa dea dovada de modestie , cinste, sinceritate  si responsabilitate pentru faptele proprii si ale colectivului  din care fac parte , sa contribuie la imbunatatirea prestigiului scolii.

Art.29. Toti elevii sunt obligati sa poarte uniforma scolii, exceptiile fiind aprobate de Consiliul de administratie al scolii(art 14 Statutul elevului).In acest caz, imbracamintea elevilor va fi urmatoarea:

 • fusta pana la genunchi sau pana la jumatatea gambei sau pantalon lung de culoare uni (bleumarin, negru), nemulate pe corp, cu croiala clasica;
 • bluze sau camasi de culoare alba, fara aplicatii (paiete, strasuri ,capse, etc ) fara decolteuri mari , care nu sunt mulate pe corp si care acopera talia;
 • sarafan uni ( bleumarin, negru), cu aceleasi caracteristici precizate la fusta
 • pulovere sau sacouri uni (albe, bleumarin, gri,negre);
 • cravata sau papion uni (bleumarin, negru) optional;

Art.30 Tinuta elevilor se va incadra in urmatoarele cerinte:

 • Parul va fi tuns sau legat in coada la fete, tuns scurt (2-5 cm) la baieti fara suvite, nevopsit,nedecolorat, fara permanent sau gel;
 • Unghiile vor fi scurte si fara oja;
 • Incaltamintea va fi de culoare inchisa (maron, negru, gri), cu toc sau talpa pana la 4 cm;

Sunt interzise: tatuajele si bijuteriile (inele, bratari, lantisoare, cercei mari),machiajul

            Art.31 La intrarea in scoala elevii vor fi controlati de catre profesorul de serviciu, iar in cazul  in care tinuta este neconforma cu prevederile  Regulamentului intern vor fi consemnati in caietul de disciplina si va fi anuntat dirigintele/ invatatorul clasei . La inceputul  orei de curs , daca este cazul, profesorul va consemna in caietul de disciplina al clasei elevii care nu poarta uniforma sau au o tinuta neconforma cu prevederile  Regulamentului intern.

Art.32 Indatoririle si abaterile scolare se refera la : tinuta , deteriorarea bunului obstesc si  relatiile interumane (comportament antisocial) si sunt prevazute de Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant Nr.5615/ 22.12.2016Aprobat în Consiliul de Administraţie  din data de 19.12.2016.

Abaterile elevilor prevazute de Regulamentul scolar si detaliate de Regulamentul intern sunt consemnate in caietul de disciplina al clasei de catre invatator/diriginte, profesorii clasei, directiunea scolii sau in caietul de disciplina al profesorului de serviciu pe scoala.

Sanctiunile se aplica gradual, iar in cazul unor abateri majore se pot aplica sanctiuni adecvate gravitatii lor, pe baza abaterilor scolare consemnate in caietul de disciplina al clasei sau al profesorului de serviciu pe scoala.

Sanctiunile prevazute in Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant  Nr.5615/ 22.12.2016 Aprobat în Consiliul de Administraţie  din data de 19.12.2016.

vor fi propuse in Consiliul profesoral al scolii, de catre diriginte/invatator sau directiune, in urma consultarii Consiliului clasei care vor tine cont de gravitatea abaterii si vor fi aplicate de diriginte/invatator sau directiune, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant ; in cazul eliminarii de la cursuri, Consiliul profesoral va fixa perioada eliminarii si tipul de activitate pe care o va desfasura elevul in interiorul scolii.

Sanctiunile aplicate elevilor,  prevazut in  din Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant si sunt aduse la cunostinta parintilor de catre invatator/diriginte prin adresa scrisa si vor fi urmate de  scaderea notei la purtare astfel:

 • observatie individuala, se acorda pentru urmatoarele abateri:

-intarzierea repetata la programul scolar ;

-introducerea in scoala a unor aparate audio-video, a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc(carti de joc, zaruri,etc);

-nerespectarea sarcinilor ca elev de serviciu pe clasa sau pe scoala;

-nerespectarea tinutei vestimentare prevazuta de Regulamentul intern;

-deplasarea elevilor pe scara profesorilor, neinsotiti de un cadru didactic sau de parinte, cu exceptiile prevazute in Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant ;

-joaca cu mingea sau cu alte obiecte in sala de clasa si pe holuri, murdarirea si/sau udarea peretilor si pardoselii salilor de clasa, pe holuri si pe fatada  scolii;

-stingerea luminii pe holuri, in sala de clasa, grupuri sanitare, scari;

-parasirea curtii scolii in timpul programului, daca nu sunt insotiti de parinti ori cadre didactice sau daca nu exista acordul conducerii scolii;

-alergarea in clasa, pe holuri sau pe scari, catararea pe mobilier, ferestre si balustrade;

-nerespectarea curateniei in banca, in sala de clasa, in laborator sau in sala de sport;

-pastrarea in conditii necorespunzatoare a carnetului de note ;

-utilizarea necorespunzatoare a manualelor scolare si nerestituirea acestora in stare buna la sfarsitul anului scolar

-nerestituirea in termen a cartilor imprumutate de la biblioteca scolii sau neglijenta pastrare a acestora;

“(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. (2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.” (Statutul elevilor)

 • mustrare scrisa– cu sau fara scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:

-introducerea in scoala a unor materiale vizuale cu caracter obscen sau pornografic, de promovare a violentei, urei de rasa sau jignitoare la adresa cultelor;

-folosirea unui limbaj obscen sau jignitor cu colegii, personalul scolii si alte persoane;

-deranjarea orelor de curs si pauzelor prin tipete, fluieraturi si alte zgomote;

-atitudine sau comportament provocator fata de elevi, cadre didactice, personalul scolii (semne obscene, manifestari necuviincioase, etc) ;

-repetarea unor abateri pentru care elevul a mai fost sanctionat  ;

-blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant sau impiedicarea, sub orice forma, a liberei circulatii in spatiile comune ;

-neprezentarea carnetului de note la solicitarea invatatorului/dirigintelui, profesorilor clasei sau directiunii scolii ;

-deteriorarea cu intentie a mobilierului scolii, a instalatiilor electrice si sanitare sau a altor dotari (usi,ferestre,panouri,extinctoare,etc), precum si murdarirea prin desene sau inscriptii a bancilor, peretilor interiori sau exteriori, garduri,etc ;

-utilizarea telefoanelor mobile sau a altor aparate pentru fotografierea, filmarea sau imprimarea audio in timpul orelor de curs si in pauze ;

-introducerea si/sau detinerea in scoala a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc sau cu continut obscen , rasist sau imoral , a tigarilor, a bauturilor alcoolice, a substantelor toxice, inflamabile, explozive sau care pot pune in pericol sanatatea sau integritatea corporala;

-solicitarea prezentei in preajma scolii sau in scoala a unor persoane straine, cu scopul intimidarii sau agresarii unor elevi, cadre didactice ori a personalului scolii;

-adoptarea unor elemente de vestimentatie, tunsori si/sau machiaj, precum si a unor obiecte specifice grupurilor sau curentelor minoritare sau care incita la imoralitate ;

-agresivitatea in limbaj si comportament fata de elevi, cadre didactice si personalul scolii ;

-insusirea unor obiecte sau bani de  la elevi, cadre didactice sau personalul scolii, precum si constrangerea altor elevi de a ceda alimente, bunuri sau bani ;

-distrugerea mobilierului sau a altor bunuri ale scolii din salile de clasa, baza sportiva, laboratoare si cabinete ;

“ (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. (2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. (3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. (4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 11 (5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.”(Statutul elevilor)

 • mutarea disciplinara la o clasa paralela din unitatea de invatamant –cu nota scazuta la purtare se acorda doar elevilor de gimnaziu ,pentru urmatoarele abateri :

-repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu  mustrare scrisa;

-savarsirea unor abateri grave  sesizate scolii de catre organele de ordine sau alti factori ;

-consumarea in perimetrul scolii si in afara acesteia a drogurilor, a bauturilor alcoolice, a tigarilor si participarea la jocurile de noroc ;

-postarea pe Internet a unor imagini filmate in scoala cu telefonul mobil sau alte aparate sau a unor texte care contribuie la defaimarea imaginii scolii;

-apelarea nejustificata a numarului de  telefon 112 sau alertarea sub orice forma, nejustificata a unor institutii sau persoane cu scopul de a produce panica sau a perturba activitatea scolara sau linistea publica ;

-repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu ‘’mustrarea scrisa’’

-distrugerea unor documente scolare ;

-folosirea obiectelor contondente, a armelor albe sau cu munitie sau a altor instrumente in vedera amenintarii elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii ;

-aducerea si difuzarea in scoala a unor materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta , suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, intoleranta si comportamentul agresiv sau imoral ;

-orzanizarea si participarea la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea procesului de invatamant ;

-introducerea in scoala unor obiecte contondente, a armelor albe sau cu munitie, a altor instrumente sau obiecte in vederea producerii de leziuni elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii ;

’’(1)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. (3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.”(Statutul elevilor)

“(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. (2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.”

 • nota scazuta la purtare pentru nefrecventarea orelor de curs, se acorda pentru urmatoarele abateri :

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Pentru elevii bursieri, retragerea temporara sau definitiva a bursei, sanctiune prevazuta  Regulamentul de Organizare functionare al unităţii şcolare, se va aplica astfel :

-nota 9 la purtare conduce la retragerea bursei pe o luna ;

-nota 8 la purtare conduce la retragerea bursei pe 2 luni ;

-nota 7 la purtare conduce la retragerea bursei pe 3 luni ;

-nota 6 la purtare conduce la retragerea bursei pe 4 luni ;

-nota 5 la purtare si celelalte note inferioare conduc la retragerea definitiva a bursei in acel an scolar ;

 • recuperarea pagubelor patrimoniale,conform statutului elevului:

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. (2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Art.33  (I) Premiul de onoare se acorda:

 1. la sfarsitul clasei a VIII-a pentru elevii care au obtinut media generala 10 in fiecare an scolar din ciclul gimnazial;
 2. elevilor din clasele pregatitoare-IV care au obtinut calificative „foarte bine” la toate disciplinele de invatamant si cel putin un rezultat maxim la concursuri sau olimpiade scolare;
 3. elevilor sau colectivelor de elevi care obtin premii la faza nationala sau internationala a concursurilor sau olimpiadelor scolare;

Premiul de onoare consta in: carte scolara, diploma, medalie si daca este posibil si o recompensa materiala.

(II) La nivelul scolii se acorda urmatoarele diplome:

 1. diploma pentru elevii din clasele O_IV care au obtinut calificative „foarte bine” si „bine” la toate disciplinele de invatamant;
 2. diploma pentru elevii din clasele I-VIII care s-au evidentiat la concursuri sau olimpiade scolare.

Art.34. In clasa pregatitoare vor  fi scolarizati cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, copiii care au domiciliul in aria de cuprindere a Scolii Gimnaziale Nr.195. Pot fi inscrisi in limita locurilor disponibile si elevii care au domiciliul in afara ariei de cuprindere a unitatii de invatamant, cu aprobarea Consiliului de Administratie, conform criteriilor stabilite, in urmatoarea ordine:

 1. Parintele/tutorele mai are un copil, care este sau a fost elev al scolii;
 2. Parintele/tutorele are rude de gradul I care domiciliaza in aria de cuprindere a scolii.
 3. Parintele/tutorele este sau a fost salariat in sistemul de invatamant ori are rude de gradul I care lucreaza sau au lucrat in sistemul de invatamant.
 4. Parintele/tutorele are locul de munca in apropierea scolii sau lucreaza in institutii ale comunitatii locale (primarie, politie, biserica).
 5. Copilul a urmat cursurile unei gradinite care a desfasurat activitati educative in parteneriat cu scoala.
 6. Parintele/tutorele a fost elev meritoriu al scolii.

Art.35 Transferul elevilor de la o unitate la alta se aproba o data pe luna de Consiliul de administratie al scolii, cu acordul scris al ambilor parinti. In situatii de urgenta determinate de schimbarea domiciliului  intr-o alta localitate sau dintr-o alta circa in circa scolii, imbolnavirea  elevului , etc. transferul va fi dat de conducerea scolii si va fi aprobat de Consiliul de administratie .

Art.36 Transferul elevilor in cadrul unitatii se aproba de conducerea unitatii cu acordul dirigintilor/ invatatorilor claselor , dupa consultarea consiliilor claselor respective. Situatiile speciale se solutioneaza de Consiliul de administratie al scolii (mutarea disciplinara, lipsa acordului dirigintelui/invatatorului, etc.)

Art.37. La nivelul unitatii se constituie Consiliul elevilor. Componenta sa este prevazuta de  iar competentele sale sunt prevazute prin regulament propriu, parte integranta a prezentului Regulament intern (anexa 3).

 

 1. DISPOZITII FINALE

Art. 38. Parasirea unitatii de invatamant de catre elevi in timpul programului zilnic, stabilit conform programului scolar, se va face la solicitarea parintelui/tutorelui sau a elevului, dar, in acest caz, cu instiintarea familiei de catre acesta si eliberarea unui bilet de voie de catre directiune, care va fi retinut de agentul de paza de la postul prevazut in Planul de paza al scolii.

Art.39. a)Accesul parintilor elevilor  in  incinta unitatii de invatamant  este permis  doar  in  cadrul sedintelor organizate la nivelul clasei sau al scolii, in timpul programului de lucru cu publicul desfasurat de secretariat si directiunea scolii,  in cadrul consultatiilor stabilite cu dirigintii si invatatorii claselor, la invitatia cadrelor didactice sau directiunii scolii.

b). Invatatorul insoteste elevii clasei in spatiul rezervat preluarii acestora de catre parinti/tutori la clasele pregatitoare si clasa I;

d). Daca din diferite motive elevii nu au fost preluati de catre parinti/tutori, invatatorul are obligatia  sa instiinteze parintele/tutorele;

Art.40. Accesul parintilor elevilor in scoala este permis in afara situatiilor prevazute la art.38., doar in situatii de urgenta (imbolnavirea accidentarea elevilor sau a unui membru al familiei, etc.), cu instiintarea conducerii scolii de catre acestia.

Art.41. Accesul persoanelor straine in scoala este reglementat de Consiliul de administratie prin Planul de paza al unitatii . Personalul scolii cu atributii in acest sens (paznici, portar) este sprijinit de catre agentii de paza, jandarmi sau gardieni, in conformitate cu prevederile legale.

Art.42. Parintii sau persoanele straine care intra in scoala, in situatiile prevazute la art. 38-40., vor respecta programul scolii si nu vor deranja procesul de invatamant.

In caz contrar, cei vinovati vor suporta rigorile legii.

Art.43. Programul consultatiilor cu dirigintii/invatatorii claselor, programul audientelor la directiunea scolii, programul secretariatului, bibliotecii si serviciului administrativ sunt afisate la avizierul scolii.

Art.44. Accesul masinilor in curtea scolii este reglementat de Consiliul de administratie.

Art.45. Mobilierul sponsorizat sau donat de catre parinti va intra in gestiunea scolii si va ramane in sala de clasa. Destinatia acestuia poate fi schimbata doar cu acordul Consiliului de administratie.

Art.46. Pauza de masa a salariatilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in conditiile legii si va fi comunicata, in scris, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic. In timpul pauzei de masa, salariatii unitatii nu vor parasi locul de munca stabilit conform fisei postului.

Art.47. In perioada septembrie-octombrie a anului scolar, daca nu se prevede altfel si daca este cazul, vor fi aduse completari sau modificari la Regulamentul intern al scolii, cu avizul Consiliului profesoral si aprobarea Consiliului de administratie in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Noile completari sau modificari facute in Regulamentul intern vor fi aduse la cunostinta elevilor si parintilor acestora in timp de o luna de la aprobarea lor de catre Consiliul de administratie al scolii. In acelasi interval de timp, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic va fi instiintat in scris.

Art. 48. Toate sălile de clasă, holurile şi incinta  şcolii sunt monitorizate video pentru asigurarea securitatii elevilor si angajatilor scolii.

Art.49.  Regulamentul intern al scolii intra in vigoare dupa avizarea lui de catre Consiliul profesoral si aprobarea lui de catre Consiliul de administratie al scolii.

Director,

prof. Voicu Stefania

Anexa 1

ORGANIGRAMA

SCOALA GIMNAZIALA Nr.195

oranigrama

 

Director,

prof. Voicu Stefania

Anexa 2

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE SCOALA

 1. Serviciul pe Scoala se desfasoara conform programului afisat in cancelaria cadrelor didactice si la avizierul “Comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar” de la intrare in unitatea de invatamant, pe baza Regulamentului de ordine interioara avizat de Consiliul Profesoral si aprobat de Consiliul de Administratie al scolii.
 2. Profesorul de serviciu asigura securitatea cataloagelor si condicii de prezenta a cadrelor didactice dupa fiecare pauza, iar la terminarea orelor numara cataloagelor, incuie fisetul si preda cheia directorului scolii. Invita colegii din cancelarie sa semneze condica si sa mearga la ore dupa ce se suna.
 3. In pauze, profesorul de serviciu supravegheaza coridoarele, verifica modul in care isi indeplinesc sarcinile elevii de serviciu din clase, intervin pentru prevenirea actelor de indisciplina si pentru pastrarea curateniei.
 4. In pauze, invatatorii au obligatia de a organiza activitati recreative si jocuri cu copiii si de a supraveghea activitatile de igiena ale elevilor clasei.
 5. Profesorul de serviciu verifica prezenta profesorilor si invatatorilor si semnaleaza conducerii absenţa acestora.
 6. Colaboreaza cu administratorul si personalul de ingrijire si intretinere al scolii pentru mentinerea curateniei, semnaland eventualele nereguli.
 7. In rezolvarea unor situatii conflictuale intre elevi, a unor accidente sau incidente in pauze sau in timpul orelor, profesorul de serviciu colaboreaza cu dirigintii claselor cu personalul didactic si nedidactic al scolii si cu agentii de paza.
 8. Evenimentele deosebite sunt aduse la cunostinta directorului, sunt consemnate in caietul de disciplina pe scoala si sunt discutate cu dirigintii sau celelalte cadre didactice.

9     In relatiile cu elevii, cu personalul didactic si nedidactic al scolii, cu  celelalte persoane din afara scolii, profesorul de serviciu are datoria de a avea o atitudine calma, binevoietoare dar ferma, de a adopta un comportament si un limbaj politicos.

Director,

prof. Voicu Stefania

     Anexa 3

CONSILIUL  ELEVILOR

REGULAMENT

 

 1. E. se constituie la nivelul scolii si este alcatuit din cate un reprezentant al elevilor de la fiecare clasa, ales democratic de respectivul colectiv colectiv scolar , in primele 20 de zile de la inceputu anului de invatamant.
 2. Activitatea C . E . este reglementata de regulamentul propriu de functionare, parte componenta a Regulamentului de ordine interioara a scolii.
 3. C . E . promoveaza si aplica in randul elevilor prevederile Legii Invatamantului , ale Regulamentului de ordine interioara ,ale Statutului Elevului si ale Conventiei  N.U. cu privire la drepturile copilului.
 4. Activitatea C.E. este condusa de un lider-elev, ales anual prin vot deschis dintre membrii sai, ajutat de cate un reprezentant pentru fiecare din cele doua cicluri de invatamant si este coordonata de un cadru didactic desemnat de catre Consiliul de Administratie al scolii.
 5. Reprezentantii claselor in C.E. sunt membri de drept ai Consiliilor claselor.
 6. Reprezentantul (liderul CE) elevilor in Consiliul de Administratie participa la sedintele acestuia doar in cazul unor probleme ce vizeaza activitatea colectivelor scolare (frecventa, disciplina , invatatura, actiuni recreative etc.)
 7. Un reprezentant al C.E. poate participa , ca invitat, la sedintele Consiliului Profesoral, in conditiile enuntate mai sus.
 8. Membrii C.E. sunt purtatori de cuvant ai colectivelor de elevi ai caror reprezentanti sunt .
 9. E. se intruneste semestrial si/sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea membrilor sai, a cadrului didactic coordonator sau a Consiliului de Administratie.
 10. Prin intreaga sa activitate , C.E. se implica in proiectarea , organizarea si desfasurarea actiunilor educative pentru elevi(mai ales extra-ore), in rezolvarea problemelor de frecventa si disciplina, in timpul orelor de curs si dincolo de acestea , in desfasurarea unui process instructive-educativ armonios si efficient, in pastrarea si perpetuarea renumelui scolii careia ii apartin, prin formare si sensibilitate.
 11. E. va primi propunerile, ideile si sesizarile elevilor, formulate in scris, le va analiza si va incerca rezolvarea lor constructive.
 12. E. va contribui la descoperirea, popularizarea si sustinerea elevilor cu aptitudini si talent in diverse domenii, sprijinind, impreuna cu Consiliul de Administratie, participarea lor la cercuri, concursuri, actiuni extra-curriculare.
 13. Impreuna cu Consiliul Claselor, C.E. va descoperi si va contribui la rezolvarea cazurilor de elevi cu situatie materiala si familiala deosebita.
 14. E. va avea un sistem propriu de consemnare a actiunilor , dezbaterilor si hotararilor sale.
 15. E. poate colabora cu orice factor educativ, mai ales Comitetele de parinti pe Scoala si clase, in domenii de interes comun, indeosebi cel financiar, pentru atragerea de sponsori in activitatile  educative si pentru optimizarea bazei materiale a scolii.
 16. E. poate evalua, populariza si recompensa prin mijloace proprii, legale (diplome, premii) activitatea elevilor scolii in domeniile firesti si specifice varstei.
 17. Activitatea C.E. (regulament, comonenta, actiuni, initiative, rezolvari etc.) trebuie si poate fi popularizata prin mijloace vizuale – panouri, pliante , afise, revista etc.

Director,

prof. Voicu Stefania